Прилагане на ISO 9001 в здравеопазването и в сферата на здравните услуги съгласно EN 15224:2012 и IWA 1:2005;

За кого е предназначен:

  • собственици и управляващи в организации в здравеопазването;
  • ръководители на структурни звена;
  • мениджъри по качеството;
  • упълномощени представители на ръководството по качеството;
  • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

  • Определяне на собствена политика по качеството
  • Определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процеси
  • Определяне на методи за оценка ефективността на процесите, отговорности и блок схема
  • Систематично наблюдение и преглед на системата
  • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image