Прилагане на ISO 9001 за автомобилния транспорт, съхранение, разпределение и железопътен превоз на стоки съгласно EN 12507:2005;

За кого е предназначен:

  • работодатели и ръководители на структурни звена във фирми с предмет на дейност превоз на стоки;
  • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
  • упълномощени представители на ръководството по качество;
  • специалисти по качество от всички нива.
  • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

  • получаване на знания и умения за създаване и внедряване на системи за качество, съгласно EN 12507:2005
  • получаване на знания и умения за документирането
  • разбиране на процесния подход, определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процеси
  • систематично наблюдение и преглед на системата
  • усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image