Система за управление на безопасността на пътното движение съгласно ISO 39001:2012

За кого е предназначен:

 • работодатели и ръководители на структурни звена във фирми с предмет на дейност транспортната и спедиторска дейност;
 • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
 • упълномощени представители на ръководството по качество;
 • специалисти по качество от всички нива.
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • получаване на знания и умения за създаване и внедряване на системи за качество, съгласно ISO 39001
 • получаване на знания и умения за документирането
 • контекст на организацията
 • разбиране на процесния подход, определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процесите
 • оценяване на риска
 • систематично наблюдение и преглед на системата
 • усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image