Прилагане на ISO 9001 за автомобилното производство и производството на части за автомобили съгласно ISO/TS 16949:2009

За кого е предназначен:

 • работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и предприятията;
 • мениджъри по развитие;
 • упълномощени представители на ръководството по качество;
 • служители по контрол на качеството;
 • специалисти по качество от всички нива;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • получаване на знания и умения за създаване и внедряване на системи за качество, съгласно ISO/TS 16949,
 • получаване на знания и умения за документирането
 • разбиране на процесния подход, определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процеси
 • Определяне на методи за оценка ефективността на процесите, отговорности и блок схема
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

20 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image