Запознаване с проекта на стандарта ISO DIS 9001:2015

За кого е предназначен:

  • собственици или управляващи фирми;
  • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
  • мениджъри по развитие;
  • мениджъри по качеството;
  • упълномощени представители на ръководството по качеството;
  • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

  • Запознаване с предстоящи промени
  • Осъзнаване на основните тенденции на промените в стандарта
  • Осъзнаване на необходимостта от придобиване на нови знания за да се отговори на очакваните нови изисквания.
  • Развитие и подобряване на съществуващите системи за управление

Продължителност на курса:

8 часа

Желателно е участниците да са запознати с ISO 9001:2008.

 

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image