Околна среда

Системи за управление на околната среда

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел    –
ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел                        ISO 50001:2011 Енергийни системи за управление – Изисквания с указания за ползване

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image