Качество

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел             –           ISO 9001:2008 Система за управление на качеството;

За автомобилното производство       –        ISO/TS 16949:2009 Прилагане на ISO 9001 за автомобилното производство и производството на части за автомобили;

В транспортната и спедиторската дейност   –  ISO 39001:2012 Система за управление на безопасността на пътното движение;

При превоза на стоки         –          EN 12507:2005 Транспортни услуги – Насоки за прилагане на EN ISO 9001 за автомобилния транспорт, съхранение, разпределение и железопътен превоз на стоки;

В здравеопазването           –          EN 15224:2012 – Ръководство за използване на  ISO 9001 в сферата на здравните услуги; IWA 1:2005 Насоки за подобряване на процесите на в организации за здравни услуги;

В публичната администрация    –     IWA 4:2009 Насоки за прилагането на ISO 9001 в местното самоуправление;

В полицията          –        IWA 12:2013 Насоки за прилагане на ISO 9001 в полицейски организации;

При управление на събития     –          ISO 20121:2012 “Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане”

При аутсорсване (изнасяне на процеси извън рамките на организацията)          –           ISO 28000:2007 Системи за управление на сигурността на веригата за доставки;

В ядрената индустрия           –          IАЕA GS-R-3:2006 Интегрирани системи за управление на съоръжения и дейности.

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image