Риск

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел            ISO 31000:2009 Управление на риска

Управлението на риска включва неговата оценка преди започването на всеки значителен проект и управление на риска (намаляване / смекчаване на последствията от него) при изпълнението / експлоатацията на обекта, както и при изтеглянето му от експлоатация. Рискът включва финанси, технологии, човешки фактор, опазване на околната среда и др. Управлението на риска е от значение за успеха на начинанието. От разработения стандарт за управление на риска могат да се възползват както инвеститорите, така и администрацията и операторите на всеки обект.

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image