Прилагане на риска в системите за управление

За кого е предназначен:

 • служители, които прилагат или поддържат системи и оценяват риска;
 • служители, ангажирани с оценяването на риска;
 • собственици или управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирми и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по качеството,
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • одитори на системи за управление
 • специалисти от службите по трудова медицина.

Полза от участието:

 • разбиране какво е риск и как се прилага за системи за управление;
 • определяне на възможностите и заплахите в рамките на организацията;
 • прилагане на концепциите за риск ефективно в системите за управление;
 • прилагане на инструменти и техники за идентифициране и въздействие на рисковете;
 • Подобряване на доверието на заинтересованите страни, чрез използването на техники за управление на риска;
 • Определяне и минимизиране на потенциалните загуби, определени от заплахите / анализа на риска, чрез прилагането на контрол на системата за управление;
 • Методи за идентифициране на риска за подобряване на системите за управление и следователно подобряване на организационната устойчивост.

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image