Управление на риска /ISO 31000/

За кого е предназначен:

 • собственици или управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирми и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • одитори на системи за управление;
 • служители, ангажирани с оценяването на риска;
 • специалисти от службите по трудова медицина.

Полза от участието:

 • Получаване на знания за необходимостта от управление на риска.
 • Разбиране на принципите за управление на риска.
 • Разбиране на общата рамка за управление на риска.
 • Разбиране на процеса на управление на риска.

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image