Консултантски услуги

  1. Разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление в съответствие с международните стандарти.
  2. Адаптиране на корпоративни системи за управление към дейността на местни филиали или дъщерни дружества.
  3. Разработване и прилагане на двуезични системи за управление (на български и английски език).
  4. Диагностика, анализ и актуализиране на съществуващите системи за управление в съответствие с промените в изискванията на стандартите.
  5. Провеждане на вътрешни одити на системи за управление, съгласно изискванията на стандарта ISO 19011.

За повече информация …

Можете да се свържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image