Системи за управление на енергийната ефективност съгласно ISO 50001:2011

За кого е предназначен:

 • собственици и управляващи във фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Определяне на необходимостта от управление на енергийната ефективност
 • Определяне на собствена политика за енергийната ефективност
 • Определяне на методи за оценка ефективността на процесите
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image