Интегрирани системи за управление на съоръжения и дейности в ядрената индустрия съгласно IАЕA GS-R-3:2006

За кого е предназначен:

 • управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Принципи на безопасността в ядрената индустрия;
 • Определяне на собствена политика;
 • Определяне на процеси и схемата на взаимодействие на процеси;
 • Определяне на методи за оценка ефективността на процесите, отговорности и блок схема;
 • Лидерство за безопасността;
 • Интегриране на системи за управление на безопасността, качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа;
 • Култура на безопасност;
 • Систематично наблюдение и преглед на системата;
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване;

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image