Интегрирани системи за управление /PAS 99:2006/

За кого е предназначен:

 • собственици и управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри развитие на фирмите;
 • мениджъри по системи за управление;
 • упълномощени представители на ръководството по системи за управление;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Принципи на управление
 • Лидерство
 • Интегриране на системи за управление на безопасността, качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image