Управление на извънредни ситуации и реагиране при инциденти /ISO 22320:2011/

За кого е предназначен:

  • собственици и управляващи фирми;
  • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
  • мениджъри по развитие;
  • мениджъри по извънредни ситуации;
  • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

  • запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 22320,
  • Получаване на знания за принципите за изграждане и поддържане на Системи за управление на извънредни ситуации и реагиране при инциденти
  • Оценяване на риска за дейността
  • Оперативно управление
  • Оценяване на изпълнението и подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image