Управление на непрекъснатостта на бизнеса /ISO 22301:2012, ISO 22313:2012/

За кого е предназначен:

 • собственици и управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по непрекъснатостта на бизнеса;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 22301,
 • процеса за управление на непрекъсваемостта на дейността
 • Получаване на знания за принципите за изграждане и поддържане на Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса
 • Оценяване на риска за дейността
 • Оперативно управление
 • Оценяване на изпълнението и подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image