Системи за управление на социалната отговорност /SA8000: 2008 и ISO 26000:2010/

За кого е предназначен:

 • собственици и управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по социалната отговорност;
 • упълномощени представители на ръководството по социалната отговорност;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Получаване на знания за принципите за изграждане и поддържане на социалната отговорност
 • Принципи на управление на социалната отговорност
 • Изисквания за създаване и внедряване на системите за управление на социалната отговорност
 • Етапи на внедряване/ актуализиране на системите за управление на социалната отговорност
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

8 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image