Системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO / IEC 27001:2013

За кого е предназначен:

 • собственици и управляващи фирми;
 • ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • мениджъри по развитие;
 • мениджъри по информационната сигурност;
 • упълномощени представители на ръководството по информационната сигурност;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Получаване на знания за принципите за изграждане и поддържане на управление на сигурността на информацията
 • Принципи на управление на сигурността на информацията
 • Изисквания за създаване и внедряване на системите за управление на сигурността на информацията
 • Управление на риска за сигурността на информацията
 • Съответствие между БДС ISO/IEC 27001:2014 и другите стандарти за управление
 • Етапи на внедряване/ актуализиране на системите за управление на сигурността на информацията
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image