Интегрирани системи за управление

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел        –                PAS 99:2006 Спецификация за изискванията към обща система за управление, като рамка за интегриране;

В ядрената индустрия         –         IАЕA GS-R-3:2006 Интегрирани системи за управление на съоръжения и дейности.

 

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image