Непрекъснатост на дейността / бизнеса

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел                –                 ISO 22301:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса/ дейността и ISO 22313:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса/ дейността. Ръководство за прилагане;

За всички сектори на индустрията и услугите, публичната администрация и организациите с идеална цел         –                         ISO 22320:2011 Социална отговорност. Управление на извънредни ситуации. Изисквания за реагиране при инциденти.

 

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image