Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004

За кого е предназначен:

 • служители на регионалните инспекциите по околната среда
 • линейни ръководители,
 • ръководители и служители, внедряващи системи за управление на околната среда
 • упълномощени представители на ръководството по околната среда;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Запознаване на участниците с принципите и практиката за изграждане на системи за за управление на околната среда.
 • Получаване на знания за отговорностите за изграждане и поддържане на системи за за управление на околната среда.
 • Документиране на системата за управление на околната среда.
 • Задължения на служителите за околната среда.
 • Фирмена политика по околната среда;
 • Оценяване на риска за околната среда
 • Определяна на аспектите по околната среда
 • Цели и планиране на система по околната среда;
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image