Системи за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007

За кого е предназначен:

 • служители на инспекциите по труда,
 • линейни ръководители,
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • представители на работодателя в комитетите и групите по условия на труд,
 • ръководители и служители, внедряващи системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност при работа;
 • одитори на системи за управление.

Полза от участието:

 • Запознаване на участниците с принципите и практиката за изграждане на системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Получаване на знания за отговорностите за изграждане и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Документиране на системата за здраве и безопасност при работа.
 • Задължения на служителите за здраве и безопасност при работа в организацията.
 • Фирмена политика по здраве и безопасност при работа;
 • Оценяване на риска
 • Цели и планиране на система по здраве и безопасност при работа;
 • Определяне нуждите на клиента и другите заинтересовани страни
 • Определяне на собствена политика по здраве и безопасност при работа
 • Систематично наблюдение и преглед на системата
 • Усъвършенстване и непрекъснато подобряване

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image