Провеждане на вътрешни одити на системи за управление, съгласно изискванията на стандарта ISO 19011.

 

EQE предлага изпълнението на одити от първа или втора страна съгласно изискванията на стандарта ISO 19011 на Системи за Управление, изградени по различни стандарти.

За повече информация …

Можете да се свържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image