Диагностика, анализ и актуализиране на съществуващите системи за управление в съответствие с промените в изискванията на стандартите.

 

EQE предлага оценка и анализ на съществуващи Системи за Управление в съответствие с посочен стандарт или негова нова редакция. Въз основа на направените констатации, консултантите могат да предложат корекции и/или коригиращи / превантивни действия за отстраняване на несъответствията.

За повече информация …

Можете да се свържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image