Разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление в съответствие с международните стандарти или комбинация от тях:

Разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление в съответствие с международните стандарти или комбинация от тях:

 • ISO 9001:2008 Система за управление на качеството;
 • ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда;
 • BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здраве и безопасност при работа;
 • ISO 22301:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса;
 • SA8000:2008 и ISO 26000:2010 Система за социална отговорност;
 • ISO / IEC 27001:2013 Система за управление на информационната сигурност;
 • ISO 31000:2009 Управление на риска;
 • ISO 39001:2012 Безопасност на пътното движение;
 • ISO 20121:2012  Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане;
 • ISO 50001:2011 Енергийни системи за управление – Изисквания с указания за ползване;
 • IАEА GS-R-3:2006 Интегрирани системи за управление на съоръжения и дейности.

При използването на указания и спецификации:

 • EN 12507:2005 Транспортни услуги – Насоки за прилагане на EN ISO 9001 за автомобилния транспорт, съхранение, разпределение и железопътен превоз на стоки;
 • EN 15224:2012 – Ръководство за използване на ISO 9001 в сферата на здравните услуги;
 • ISO/TS 16949:2009 Прилагане на ISO 9001 за автомобилното производство и производството на части за автомобили;
 • ISO 22313:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса. Ръководство за прилагане;
 • ISO 22320:2011 Социална отговорност – Управление на извънредни ситуации – Изисквания за реагиране при инциденти;
 • ISO 28000:2007 Системи за управление на сигурността на веригата за доставки.

При използването на споразуменията на международни работни групи:

 • IWA 1:2005 Насоки за подобряване на процесите на в организации за здравни услуги;
 • IWA 4:2009 Насоки за прилагането на ISO 9001 в местното самоуправление;
 • IWA 9:2011 Рамка за управление на устойчивото развитие в бизнеса;
 • IWA 12:2013 Насоки за прилагане на ISO 9001 в полицейски организации.

При използване на насоките за прилагане:

 • PAS 99:2006 Спецификация за изискванията към обща система за управление като рамка за интегриране;
 • МААЕ GS-G-3.1:2006 Прилагане на системата за управление на съоръжения и дейности Ръководство за безопасност.

EQE предоставя консултации по конкретно задание на клиента, като консултациите могат да бъдат проведени на място в организацията на клиента, или по телефон / електронна поща, ако това е възможно и е в съответствие със специфичните потребности на организацията.

Консултантите могат да предоставят пълна или частична подкрепа при проектиране на Системата за Управление въз основа на доказани стандартни техники в областта на качеството, околната среда, здравето и безопасността, сигурността, риска, непрекъсваемостта на дейността и други, както и при внедряването на Системата за Управление. Внедряването включва запознаване на персонала на организацията с новите отговорности (и правилата, които трябва да бъдат спазвани), мотивиране на персонала за съдействие при внедряването на Системата за управление, както и оценка (одит) на тяхната работа. Провеждането на първи вътрешен одит и преглед на Ръководството са последната фаза от внедряването.

След внедряването Системата за Управление е готова за сертифициране от независима сертифицираща организация по изискванията на съответния стандарт.

За повече информация …

Можете да се свържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image