Подготовка и провеждане на вътрешни одити на системи за управление в публичната администрация в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011

Участници:

  • висши ръководители,
  • упълномощени представители на ръководството,
  • мениджъри по качеството,
  • вътрешни одитори
  • служители, ангажирани с оценяването и развитието на системи за управление.

Полза от участието – придобиване на знания и практически умения за:

  • принципите на одита
  • управление на програмата за вътрешен одит,
  • провеждането на вътрешен одит на система за управление
  • изискванията за компетентност на одитора практически опит за провеждане на вътрешен одит.

Продължителност на курса:

16 часа

За повече информация …

Може да се сържете с EQE директно по електронна поща или телефон:

traininginfo@eqe.bg | Тел: +359 2963 2049, +359 2963 1951

Или да направите запитване или коментар и ние ще се свържем с вас …

Вашето запитване

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image