Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е публикувана през септември 2015 г.

За периода 26-28 януари 2016г. ще проведем 3 – дневен курс: Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Ще бъдат разгледани изискванията на новия стандард, от гледна точка на одитора, подготовка за одит, провеждане на одит, прилагане на „мислене, основано на риска” при одит, констатации от одита. В курса са включени практически упражнения за провеждане на одит.