Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е публикувана на 15.9.2015 г.

За периода 16-17 декември 2015г. ще проведем 2 – дневен курс: Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Ще бъдат разгледани изискванията на новия стандард, защо е променена структурата на стандарта, промени в изискванията за документацията, какво означава „мислене, основано на риска”, управление на промяната и подхода за преход на системата за управление за да отговори на новата версия.

В курса са включени упражнения по създаване на:

  • Контекст
  • Политика
  • Процеси
  • Документиране.