Системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на околната среда ISO 14001 е публикувана на 15.9.2015 г. За периода 26-28 октомври 2015г. проведохме 3 – дневен курс: Системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO14001:2015. Разгледани бяха изискванията на новия стандард, защо е променена структурата на стандарта, има ли промяна в изискванията за документацията, какво означава „мислене, основано на риска”, упрувление на промяната и подхода за преход на системата за управление за да отговори на новата версия.