Система за управление в ядрената индустрия

 

Проведохме 2 – дневен курс:    GS-R-3   Система за управление на съоръжения и дейности.