Управление на риска (ISO 31000)

Проведохме 2 – дневен Курс: Управление на риска (ISO 31000:2009). Подхода на управление на базата на риска е в основата на новите версии на вички стандарти по мениджмънт.