Системи за управление на непрекъснатостта на дейността (ISO 22301)

Проведохме 2 – дневен Курс: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания на БДС ISO 22301:2013, който стандарт очертава бъдещото развитие на системите за управление.