Изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 за изграждане на система за управление

Проведохме 3 еднодневни курса: Изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 за изграждане на система за управление в Раднево, Видин и София.