Системи за управление в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949:2009)

Проведохме 2 – дневен Курс: Системи за управление в автомобилната индустрия ISO/TS 16949:2009. Всички участниците се запознаха с изискванията на стандарта процесния подход и документите за управление на качеството.