Семинар по ISO CD 9001:2015

Днес организирахме първия семинар по ISO CD 9001:2015, изисквания и какви са основните промени. След обсъждане, стигнахме до извода, че мениджърите трябва да получат обучение по управление на риска, описание на процесите и аутсорсинг.