Uncategorized

Управление на риска (ISO 31000)

Проведохме 2 – дневен Курс: Управление на риска (ISO 31000:2009). Подхода на управление на базата на риска е в основата на новите версии на вички стандарти по мениджмънт.

Семинар по ISO CD 9001:2015

Семинар по ISO CD 9001:2015

Днес организирахме първия семинар по ISO CD 9001:2015, изисквания и какви са основните промени. След обсъждане, стигнахме до извода, че мениджърите трябва да получат обучение по управление на риска, описание на процесите и аутсорсинг.

Системи за управление на непрекъснатостта на дейността (ISO 22301)

Проведохме 2 – дневен Курс: Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания на БДС ISO 22301:2013, който стандарт очертава бъдещото развитие на системите за управление.

Вътрешен одит на Система за управление в автомобилната индустрия

Проведохме 2 – дневен Курс:  Вътрешен одит на Система за управление в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 19011). Освен лекциите бяха разиграни 8 казуса, които спомогнаха за придобиване на начален практически опит на участниците

Системи за управление в автомобилната индустрия (ISO/TS 16949:2009)

Проведохме 2 – дневен Курс: Системи за управление в автомобилната индустрия ISO/TS 16949:2009. Всички участниците се запознаха с изискванията на стандарта процесния подход и документите за управление на качеството.

Изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 за изграждане на система за управление

Проведохме 3 еднодневни курса: Изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 за изграждане на система за управление в Раднево, Видин и София.