Quality management systems (ISO 9001:2015)

In October 2016 in Sofia we are planning to conduct course about requirements for a quality management system according to the new standard ISO 9001:2015.

Risk management (ISO 31000:2009)

In October 2016 in Sofia we are planning to conduct course provides principles and generic guidelines on risk management (ISO 31000:2009).

Information security management systems (ISO/IEC 27001:2013)

On 16-17 September 2016 in Sofia we are planning to conduct course for requirements for an information security management system based on ISO/IEC 27001:2013.

Road traffic safety management systems (ISO 39001:2012)

On 9-10 August 2016 in Sofia we represent specifies requirements for the road traffic safety management system which enable an organization that interacts with the road traffic system to reduce death and serious injuries related to road traffic crashes which it can influence.

Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е публикувана през септември 2015 г.

За периода 24-26 февруари 2016г. ще проведем 3 – дневен курс: Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Ще бъдат разгледани изискванията на новия стандард, от гледна точка на одитора, подготовка за одит, провеждане на одит, прилагане на „мислене, основано на риска” при одит, констатации от одита. В курса са включени практически упражнения за провеждане на одит.

Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е публикувана през септември 2015 г.

За периода 26-28 януари 2016г. ще проведем 3 – дневен курс: Вътрешен одит на системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Ще бъдат разгледани изискванията на новия стандард, от гледна точка на одитора, подготовка за одит, провеждане на одит, прилагане на „мислене, основано на риска” при одит, констатации от одита. В курса са включени практически упражнения за провеждане на одит.

Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е публикувана на 15.9.2015 г.

За периода 16-17 декември 2015г. ще проведем 2 – дневен курс: Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Ще бъдат разгледани изискванията на новия стандард, защо е променена структурата на стандарта, промени в изискванията за документацията, какво означава „мислене, основано на риска”, управление на промяната и подхода за преход на системата за управление за да отговори на новата версия.

В курса са включени упражнения по създаване на:

  • Контекст
  • Политика
  • Процеси
  • Документиране.

Системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015

Новата версия на стандарта за системи за управление на околната среда ISO 14001 е публикувана на 15.9.2015 г. За периода 26-28 октомври 2015г. проведохме 3 – дневен курс: Системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO14001:2015. Разгледани бяха изискванията на новия стандард, защо е променена структурата на стандарта, има ли промяна в изискванията за документацията, какво означава „мислене, основано на риска”, упрувление на промяната и подхода за преход на системата за управление за да отговори на новата версия.

Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия

Планираме 3 дневен курс Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия ISO / TS 16949: 2009 г. през юли 2015г.  Всички участници ще бъдат запознати с изискванията на стандарта,  управление при VUCA среда, процесния подход, документи за управление на качеството.

Система за управление в ядрената индустрия

 

Проведохме 2 – дневен курс:    GS-R-3   Система за управление на съоръжения и дейности.